Contact us

SUONAI ELECTRONIC CO.,LTD.

DONGGUAN FACTORY 

Add:No.3,Luyier Road,Xinkeyuan Cheng,Tianxin Village,Tangxia Town,Dongguan City,Guangdong Province,China 

TEL: +86)769-8208-0909  FAX: +86)769-8208-0606  E-MAIL: h_i_park@fasiv.cc  ZIP: 523-716

SEOUL BRANCH

Add:3FL,Ra-12ho,Yeongdeungpo Yutong Center,30-2,Dangsandong 2 Ga,Yeongdeungpo-gu,Seoul,Korea 

TEL: +82)2-2636-4061  FAX: +82)2-2632-9197  ZIP: 150-723

Send us a message

Name
Email Address
Tel
Subject
Message